4040
1
تاريخچه شهرستان

شهرستان ازنا در يك نگاه 

منطقه اي كه امروز ازنا ناميده مي شود برگرفته از نام روستايي به همين  عنوان بوده كه در بافت شهري ازنا تركيب شده است. ازنا همانند ديگر مجتمع هاي زيستي با استقرار در مكان خاصي به خود موجوديت بخشيده است. برخورداري  اين مكان از زمين هاي  حاصل خيز و دسترسي آسان به آب از عوامل موثر و استقرار انسان ها در اين نقطه از استان لرستان بوده  است. محققين بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه قدمت منطقه از جهت تكوين به دوره هاي پيش ازاسلام باز مي گردد كه درابتداي امر؛ساكنان آن ها ارامنه و بعدها تحت هجوم و جايگزيني مسلمانان واقع شد. پيشينه ي تاريخي ازنا به علت هم جواري نزديك با شهرستان هاي دورود و اليگودرز با گذشته تاريخي اين دو شهرستان عجين شده است. عده اي بر اين باورند كه اولين بار درحدود 600 سال پيش، ارامنه بهاين سامان كوچيدند و روستاي ازنا را برافراشتند. سپس اقوام ديگري از جملهقوم «انگيزه» به اين روستا آمدند و روستاي ازنا با افزايش جمعيت، قدم درراه توسعه و پيشرفت نهاد. ازنا پيش از اين جزو محدوده سياسي شهرستان اراك از استان مركزي بود، اما در حال حاضر يكي از شهرستان هاي استان لرستان بهشمار مي رود. اين منطقه با جاده اي به اصفهان مرتبط است و خط لوله سرتاسري نفت از آن مي گذرد. شهرستان ازنا از شمال به خمين و سربند (استان مركزي)،از باختر به شهرستان دورود و از خاور و جنوب به شهرستان اليگودرز منتهيشده و در مسير راه آسفالت خرم آباد ـ اليگودرز قرار دارد. شهرستان ازنا ازنظر جغرافيايي در 49 درجه و 27 دقيقه درازاي خاوري و 33 درجه و 27 دقيقه پهناي شمالي و ارتفاع 1870 متري از سطح دريا قرار دارد. آب و هواي اينشهرستان معتدل و نيمه خشك است. ازنا در مسير جاده اصلي شهرهاي مركزي بهباختر و جنوب كشور قرار دارد و فاصله آن تا استان اصفهان حدود 240 كيلومتراست. شهرستان ازنا با راهي به طول 20 كيلومتر به اليگودرز وصل شده است وبا شهرستان دورود 40 كيلومتر فاصله دارد. اقتصاد ازنا يك اقتصاد مبتني بركشاورزي است. حاصل خيزي خاك، وجودآب فراوان و آب و هواي مناسب اين منطقه را به ناحيه اي كشاورزي تبديل كرده است كه انواع محصولات درآن به عمل ميآيد. محصولات مهم اين شهرستان را  گندم، جو، بنشن، سيب كوهي، گيلاس، انگور،زرشك و انجير تشكيل مي دهند. در اطراف ازنا قلعه و يا روستاهاي بسيارقديمي وجود داشته كه متعلق به قبل از ظهور اسلام بوده و در طي قرن هايمتمادي مخروب و به صورت تپه در آمده اند در اصطلاح محلي به اين تپه ها چغا گفته مي شود.آثار باستاني كه در ازنا ديده مي شود عبارتند از: تپه اي معروف به قلعه خرابه در خيابان آزادي ازنا، چغا آقوني در 1 كيلومتريجنوب، تپه قائد محمد تقي (كامدتقي) يا تپه ازنا در 1 كيلومتري غرب و تپهفتح الله در 5 كيلومتري جنوب شرقي ازنا.
طبيعت در شهرستان ازنا
ازنا يكي از شهرستان هاي استان لرستان است كه در منطقه كوهستاني زاگرس قرار گرفته و مهم ترين ارتفاعات آن را اشترانكوه و رودخانه هايي كه درشهرستان ازنا جريان دارند عبارتند از :
1
ـ رودخانه ازنا (قاقان) كه از كوه هاي اطراف روستاي قاقان سرچشمه مي گيرد و در مسيري از شمال به جنوب جريان يافته و جذب زمين هايزراعي مي شود . 2 ـ رودخانه كمندان كه از اشتران كوه سرچشمه گرفته و از 8كيلومتري جنوب ازنا مي گذرد . 3 ـ رودخانه ماربوره كه از اشترانكوه سرچشمهگرفته و بعد از گذشتن از 8 كيلومتري جنوب ازنا به سمت دورود جريان يافته ودر آن جا با الحاق رودخانه (آب جاجرود) به آن بنام (رود دز) تا رود كارونامتداد مي يابد. دره دراز مهم ترين چشمه اين مركز است كه در 3 كيلومتريشمال باختر شهرستان ازنا قرار دارد. پوشش گياهي متنوعي در شهرستان ازناديده مي شود.از درختان بادام كوهي، گل خنك، سيب كوهي، گلابي، گيلاس،انگور، زرشك، انجير، بنه و از گياهاني كه كاربرد  دارويي و صنعتي دارند؛ گلگاوزبان ، آويشن، گل ختمي، بن سرخ، موسير ، گل زرد، ريواس، رازيانه، گون وكتيرا درنقاط مختلف اين شهرستان ميرويد. جانوران و پرندگان اين شهرستان راروباه ، خرگوش ، گرگ ، بز ، قوچ ، ميش ، خرس ، پلنگ ، گراز ، تيهو ، فاخته، كبك و ري تشكيل مي دهند. آب و هواي شهرستان ازنا معتدل و نيمه خشك بوده،بيشترين درجه حرارت آن در تابستان ها 40 درجه بالاي صفر و كم ترين آن در زمستان ها 7 درجه زير صفر است. ميزان باران ساليانه به طور متوسط به 455ميليمتر مي رسد. 
امامزاده قاسم
اين بقعه متبركه در روستايي با همين نام، در 30 كيلومتري شمال شهر و بر سرراه ازنا به شازند قرار گرفته است. قديمي ترين بخش بنا، گنبدخانه و درچوبي آن است كه با روش منبت كاري آيات قرآني را به آن نقش كرده اند. اين بنا از آثار قرن هشتم هجري قمري مي باشد و يكي از زيباترين معماري ها رادر بين امامزاده ها دارا است. مقبره امامزاده قاسم به شماره 11757 درفهرست آثار ملي ايران ثبت شده است.

تپه هاي باستاني ازنا
در اطراف ازنا قلعه و يا روستاهاي بسيار قديمي وجود داشته كه متعلق به قبلااز ظهور اسلام بوده و در طي قرن هاي متمادي مخروب و به صورت تپه درآمده اند در اصطلاح محلي به اين تپه ها چغا گفته مي شود. آثار باستاني كه در ازنا ديده مي شود عبارتند از: تپه اي معروف به قلعه خرابه در خيابان پيروزي ازنا، چغا آقوني در 1 كيلومتري جنوب، تپه قائد محمد تقي (كامدتقي) يا تپه ازنا در 1 كيلومتري غرب و تپه فتح الله در 5 كيلومتري جنوب خاوري ازنا.
 
2018/01/11
Powered by DorsaPortal